Application form for professional and technical training for girls and women in Solapur Municipal Corporation Area

सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील युवती व महिलांसाठी दिल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी द्यावयाचा प्रवेश अर्ज